Škola v Radomyšli slaví kulaté výročí. 

Je jí už 50 let

Oslavy 50. výročí školy

Informace k uzavírce ulice Školní - 18. až 20. 5.

Od čtvrtka 18. 5. od 8:00 hodin do soboty 20. 5. do 10:00 hodin bude, na základě souhlasného vyjádření Policie ČR, uzavřena ulice Školní před budovou ZŠ, a to od parkoviště před bytovkou č. p. 177 po vjezd do areálu školy za vedlejší budovou. Zároveň zde na uvedenou dobu budou uzavřena parkovací místa před budovou ZŠ. Prostor bude možné objíždět a) z ulice Podolská do ulice Školní kolem MŠ nebo b) z ulice Školní (od jednoty COOP) kolem školy do ulice U Hřiště.

Čarodějnický dvorek

Dne 25. 4. 2023 devátá třída ze ZŠ Radomyšl ve spolupráci s paní Matouškovou ze svazu žen připravila pro MŠ Radomyšl čarodějnický dvorek. Děti měly celkem devět stanovišť- čarodějnický tanec, kouzlení s čarodějem, vydej se po stopách čaroděje, vylez na strom a zazvoň, běh s koštětem, zapamatuj si zvířátka, hod kroužkem skrz obruč, točící židle, poznej naše ptáčky. Procvičily paměť, zručnost, hýbaly se a v neposlední řadě si užily kopec srandy. Jako třešinka na dortu byla jízda na růžové posteli paní Matouškové. Svezly se i učitelky z mateřské školky a pobavily tím své bývalé žáčky z 9. třídy.

Více fotek najdete ve fotogalerii 9. třídy...

                                                                                                                                              Mgr. Johana Šišpelová Irová

Matematická olympiáda

Lednový úspěch Viktora Nového z 5.A , který v okresním kole v kategorii Z5 získal 1. místo, povzbudil žákyně šestého ročníku, aby také zkusily štěstí a poměřily své matematické znalosti a schopnosti logického uvažování s žáky šestých ročníků jiných škol strakonického okresu. A vyplatilo se to. Nakonec se matematické olympiády kategorie Z6 zúčastnila tři děvčata. Ema Křivancová se umístila na 10.-13. místě z 21 soutěžících, Nikola Machová na 7.místě a nejlépe si vedla Eliška Mandlová, která obsadila vynikající 2.-4. místo. Všem třem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Milena Maroušková

Ukliďme si Radomyšl

Naše škola se 21. 4. 2023, den před mezinárodním Dnem Země, zapojila do projektu Ukliďme Česko a uspořádala již druhý ročník celoškolní uklízecí akce "Ukliďme si Radomyšl".

V čem tato akce spočívala? Všechny třídy v den D, spolu s pedagogickým dozorem, ráno po zvonění zamířily místo do školních lavic uklízet odpadky na předem určenou trasu napříč městysem Radomyšl a jeho blízkým okolím. Každá uklízecí jednotka byla vybavena odpadkovými pytli a ochrannými rukavicemi, které poskytlo sdružení Ukliďme Česko.

Výsledkem této dopolední činnosti byly nejen plné odpadkové pytle, čistší okolní prostředí, ale i ponaučení pro žáky, že odpadky patří do odpadkových košů a kontejnerů.

Mgr. Marie Hošková, Bc. Anděla Tomášková

Jaderná energetika v 8. třídě

V osnovách 8. třídy fyziky je i Jaderná energetika. O té hodně ví náš táborový kamarád Ing. František Borovka, který je zaměstnancem ve školícím středisku Jaderné elektrárny Temelín. Také všem osmákům přijel zábavnou formou vysvětlit, jak vlastně elektrárna funguje, co se štěpí, kde se štěpí, kde se chladí, jak a kam se pak energie přenáší. Věnoval nám tři vyučovací hodiny, kde jsme si zasoutěžili o ceny, vyzkoušeli bezpečnostní oblek a hlavně se spoustu dozvěděli.

OK turnaje ve volejbalu dívek 8. a 9. tříd

Také holky reprezentovaly naši školu ve volejbale. Oproti klukům měly výhodu, že některé se volejbalu věnují i mimo školu. Zvláště výkony Adély Machové byly na vysoké úrovni a určitě není náhoda, že míří na gymnázium se zaměřením na volejbal a se svými herními a studijními kvalitami má nejlepší předpoklady tam uspět. Ke třetímu místu ale přispěly i další dívky z osmé a deváté třídy: Eliška Křížová, Veronika Mandlová, Anička Hejpetrová, Denisa Sokolová, Andrea Koptová, Klára Kaplánková, Kateřina Kozáková, Lucie Poklopová a Veronika Štěpánová. Holkám moc děkuji za reprezentaci a skvělé umístění v soutěži. 

Mgr. Monika Babková

Exkurze 5. a 6. třídy do Českých Budějovic

V rámci vzdělávání na základní škole jsme pro letošek vybrali návštěvu do Planetária a procvičit gymnastiku do Jump Arény v Českých Budějovicích. V Planetárium měly děti možnost sledovat podrobnější pohled na sluneční soustavu - zajímavosti o Slunci, putování po jednotlivých planetách, jejich měsících a dalších tělesech sluneční soustavy (komety, planetky, transneptunická tělesa). Pořad je zpestřen snímky z kosmických sond, uměleckými animacemi z dílen NASA a ESA a reálnými podobami planet vytvořených pomocí profesionálního softwaru na naší hvězdárně. Pořad je zpracován tak, aby doplňoval základní učivo probírané ve škole (včetně nejnovějších informací) a je založen na vzájemné komunikaci žáků a lektora viz. www.hvezdarnacb.cz. V Jump Aréně děti absolvovaly trénink s instruktory. Zopakovaly si vše co se naučily během zimy v tělesné výchově. Nejvíce se jim líbilo skok salt do jámy, velké trampolíny, zápasy na kladině tzv. battle beam a dráha Ninja course. Jsem moc ráda, že si děti exkurzy užily a určitě tu nejsme naposledy. Děkuji také svým kolegům Martinovi Samcovi, Martince Soukupové, Alence Šrámkové a Ivě Lojíkové za pomoc s dětmi.

Více fotografií najdete ve fotogalerii...

Mgr. Johana Šišpelová Irová

Informace o pomoci poraněnému čápovi

Zřejmě všichni znáte osud "radomyšlského" čápa a snad nikomu není lhostejný. Stejně tak i nám, a proto vznikla myšlenka uspořádání veřejné sbírky na podporu "našeho" čápa. Vzhledem k podmínkám, které jsou pro takovouto sbírku povinné, jsme se rozhodli pouze zveřejnit a rozšířit způsob, jakým je možné na stravu, léky, protézu apod. pro "našeho" čápa přispět.

Pokud chcete, můžete jej  podpořit přes QR kód, který najdete na facebooku ZSŽ Makov nebo přes číslo účtu ZSŽ Makov - https://www.makov.cz/

Zásahem lidského faktoru má amputovanou nohu, čeká ho dlouhé zotavování a pokud vše dobře dopadne, vyrobí se pro něj protéza. Čáp má za sebou prvotní ošetření i následné kontroly na veterinární klinice MADA v Kralupech nad Vltavou a nyní je ve skvělé péči v Záchranné stanici živočichů Makov.

Bc. Anděla Tomášková

Bruslení nás baví

Dne 31. března jsme v rámci tělesné výchovy objednali zimní stadion ve Strakonicích. Bruslení se zúčastnili žáci 6. a 7. tříd. Děti se učily základy bruslení, některé vyzkoušely i základy hokeje s panem učitelem Ivanem Křešničkou a zábavné hry s paní učitelkou Monikou Babkovou. Dětem se moc líbilo a určitě si příští rok zopakujeme, i vzhledem k ne moc dobrým ledovým podmínkám na našich rybnících.

Mgr. Johana Šišpelová Irová

Okresní kolo volejbalového turnaje chlapců

I když naše škola žádného volejbalistu nemá, přesto se kluci z 8. a 9. statečně vydali bojovat na okresní kolo turnaje ve volejbale. Kluci ve složení Jakub Benedikt, Matyáš Hlaváček, Daniel Stieber, Šimon Holub, Šimon Demetr, Tobiáš Vojta, Daniel Beneš a Daniel Hendrych vybojovali nakonec krásné čtvrté místo. Vítězství nad ZŠ Poděbradova jim zajistilo postup ze skupiny. Pak ale v boji o třetí místo kluci prohráli. Přesto jejich výkony byly velmi vyrovnané s ostatními družstvy. Děkuji všem klukům za reprezentaci školy.

Mgr. Monika Babková

Oznámení o konání zápisu do 1. třídy
na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Termín zápisů do 1. třídy na školní rok 2023/2024 je stanoven
na pondělí 17. 4. 2023 a úterý 18. 4. 2023 vždy od 14:00 do 18:00 hodin.

Od pondělí 20. 3. 2023 od 14:00 hodin se můžete registrovat k zápisu do 1. třídy. Registrace probíhá přes následující odkaz, kde vyplníte kontaktní údaje a vyberete termín, který vám bude nejvíce vyhovovat:

Při zápisu bude nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Rodiče mohou žádat o přijetí nebo o odklad povinné školní docházky.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit

(pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum apod.)

(pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum apod.)

Doporučující posouzení ošetřujícího obvodního lékaře nebo klinického psychologa

Doporučujeme, aby tyto doklady měl zákonný zástupce dítěte v době zápisu vyřízeny. V opačném případě bude nutné tyto dokumenty do 30 dnů po zápisu dodat.

V průběhu zápisu absolvují děti cca. 10-15 minutový rozhovor s učitelkou 1. stupně, během něhož budou zjišťovány základní dovednosti potřebné pro úspěšný nástup do 1. třídy a zkontrolovány potřebné dokumenty (občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte). Po skončení rozhovoru bude pro děti připraveno několik zábavných stanovišť. Následně budou rodiče nasměrováni k řediteli školy, kde jim bude ihned vydáno rozhodnutí o přijetí, nebo v případě doložení potřebných dokumentů rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

V případě dotazů kontaktujte ředitele školy – Jan Babka, reditel@zsradomysl.cz, tel: 724 530 562.

Ponožkový den
ve znamení podpory lidí s downovým syndromem

Jako podporu pro lidí s downovým syndromem si v úterý 21. března navlékla celá škola dvě různé ponožky. 

Cílem výzvy je šířit povědomí o lidech s Downovým syndromem. Jejich přijetí společností, šance na běžné vzdělání nebo pracovní příležitosti nejsou samozřejmostí. Právě díky informovanosti a pozitivnímu příkladu z osobní zkušenosti může každý z nás bourat předsudky a pomoct jim, aby se stali rovnocennými členy společnosti, mohli realizovat svoje sny a žít plnohodnotný život. 

Adventurous trip to London

Ve středu 1. března, jsme my, žáci druhého stupně, nastoupili do autobusu a na rozloučenou zamávali rodičům. V 18:00 jsme plní elánu a očekávání vyrazili směr Londýn s jednodenní přestávkou v Belgii. Všichni jsme tušili, že cesta bude dlouhá, ale z domova jsme byli zatím nabití energii a všichni jsme ji zvládli. Sice jsme měli batohy plné jídla od rodičů, ale když hned první zastávka na cestě byla u McDonald´s, nikdo neodolal. S plnými bříšky se nám v cestě pokračovalo mnohem lépe. Do Bruselu jsme přijeli ve čtvrtek ráno. Nejprve jsme dostali snídani, abychom doplnili energii. Byl před námi totiž první dlouhý a náročný den. Brusel je sídlem NATO a EU, proto je neoficiálně nazýván hlavním městem Evropy. K vidění toho bylo dost. Prošli jsme Bruselský královsky park a viděli jsme také královský palác, katedrálu svatého Michaela archanděla a svaté Guduly, Grande-Place, Mannekenen Pis (socha čůrajícího chlapečka), náměstí Albertina, Atomium. Hlavním cílem cesty po Bruselu byla návštěva Domu evropských dějin. S pomocí vypůjčených tabletů,jsem si mohli sami projít všechna patra a dozvědět se něco o naší Evropě. Poté nás čekala cesta do městečka Bruggy, kde na nás čekal připravený hostel. Po velmi krátkém odpočinku nás čekala další exkurze po Bruggách. To už, ale byla docela zima a mnoho z nás tam trošku promrzlo. Proto jsme se všichni těšili do teplé postele v hostelu. Po náročném dni nás ráno čekal brzký budíček, snídaně a zase další cesta autobusem. Tentokrát už ne tak dlouhá a s vidinou konečné zastávky v Londýně. Z města Bruggy jsem se vydali do francouzského městečka na trajekt, který nás přeplavil přes obrovský kanál La Manche. Po vystoupení z trajektu jsme se posunuli v čase o hodinu zpět. To jen tak někdo nedokáže. Hned první den zde byl nabitý dojmy a zážitky. Autobus nás jako první odvezl ke středověkému vodnímu hradu Leeds Castle. Tam nás čekala dlouhá prohlídka nejen exteriéru, ale i interiéru. Mohli jsme si projít i místní bludiště spolu s podzemím. Nikdo se nám neztratil a tak jsme se všichni společně mohli vydat na místo zvané " meeting point", kde na nás čekali naše nové rodiny. Plna očekávání, si každá skupinka našla svoji novou rodinu a společně jsme vyrazili k našemu novému domovu. Jediný problém, který zde nastal, byl s učiteli, ty totiž nikdo nechtěl. Bohužel, museli chudáci stát dlouhou dobu sami na chodníku s kufry, než si je někdo vyzvedl. To mi všichni už byly v teple rodinného krbu a oni zatím nevěděli, co s nimi bude. Zážitkem také bylo sedět v autě na místě, kde u nás sedí řidič a jezdi se zde vlevo. Nikdo z nás neměl problém si s novu rodinou pohovořit jejich mateřským jazykem. Přece jen jsme tam jeli i tak trochu proto, abychom se více rozmluvili anglicky. Naše rodina pocházela z Pákistánu a v Londýně žili už přes dvacet let. Měli pět dětí, tři holky a dva kluky. Maminka se živila přímo jako hostitelka a otec pracoval společně i se čtyřmi Čechy. Každý z nás vezl do rodiny nějaký dárek typický pro nás. Dárky byly různorodé od keramiky až po sladkosti nebo ručně dělané věci. Jen byla škoda, že jsme se do rodin vždy dostali až večer a úplně unavení. Nebylo tedy moc prostoru, jak s nimi trávit víc času. Každý večer jsme byli rádi, že jsme dostali teplou večeři a zalezli do postele. Musím říct, že naše nová mamka vařila výborně a vždycky jsme se všichni nacpali. Každé ráno jsme dostali snídani a baliček s jídlem na oběd. Sraz byl vždy v 8:00 zase na "meeting pointu", kde nás čekal autobus, co s námi strávil každý den. Sice každý den byl velice náročný, ale na druhou stranu nezapomenutelný. K vidění jsme měli tolik věcí, že by mi na to nestačil ani papír. Tak to vezmeme postupně a stručně. Od druhého dne jsme postupně viděli London Tower, Monument požáru v Londýně, katedrálu sv. Pavla, Windsor Castle, Greenwich park, Greenwich observatory, nultý poledník, námořní muzeum, prošli jsme se pod řekou Temží, a nad ní jsme také jeli lanovkou ve výšce 100 m. V pondělí nás čekalo loučení s náhradními rodinami. Naše maminka si s námi udělala fotku na památku a na "meeting pointu" nás na rozloučenou objala a pochválila, jak jsme byly hodní, že hodnější skupinu tam neměla. To nás velice potěšilo. A před námi byl tedy už jen závěrečný den po památkách a pak cesta zase k našim milovaným a smutným rodičům. Poslední den jsme měli to nejlepší na závěr. Loď nás přepravila po řece Temži až do královské části Londýna. Tam na nás čekala Alžbětina věž (Big Ben), Westminsterský palác, Buckinghamský palác s výměnou stráží a jeho skvosty. Bylo super vidět i místo, kde Harry Potter prochází zdí na nástupiště 9 ¾. A závěrečnou třešničkou na výletě po Londýně bylo London Eye, vyhlídkové kolo, které jezdí ve výšce 135 m. Teď už před námi byla jen několikahodinová cesta domů. Po náročném posledním dni, jsme většinu cesty všichni prospali a tak bych řekla, že to uteklo docela rychle. V úterý v 14:30 jsme dorazili do Radomyšle, kde už na nás čekali netrpěliví rodiče. Každý si našel toho svého a vyrazil k domovu. Stejně jako my jsme byli plní zážitků, tak i rodiče byli plní očekávání na naše vyprávění. I vše pěkné jednou musí skončit, takže hned druhý den nás čekala zase škola.

Fotografie z exkurze najdete v sekci fotogalerie - společné akce školy.

Aneta Matoušková, 7. třída

Recitační soutěž

Zastavit se a najít si prostor pro hlubší uchopení poezie je v dnešní rychlé době docela vzácnost. O to vzácnější je, když se do hlubin textu vrhnou mladí čtenáři a jsou ochotni zkoumat a zkoušet, jakým způsobem zle pracovat se slovem, textem, myšlenkou... 23.2.2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže pro nižší ročníky. Zájemců o poezii a práci s textem se sešlo opravdu velké množství. Prvním krokem byl výběr vhodného materiálu pro recitaci - text musí žáka oslovit a bavit, aby dobře vnímal to, co chce předat dál zvědavým posluchačům. Žáci sahali nejvíce po textech dětských autorů Miloše Kratochvíla, Michala Černíka a Miloše Macourka. Tím pro ně začala cesta poznání a porozumění smyslu básně, práce s intonací, správným frázováním, dýcháním a výslovností. Už výběr dětí do školního kola měl určité limity a požadavky na výše zmíněné principy recitace. I přesto se ve školním kole sešla spousta šikovných recitátorů a bylo velmi těžké mezi nimi vybrat omezený počet postupující do okresního kola. Postup za I. kategorii si vyrecitovala Isabela Housková ze 2. třídy a Veronika Němcová ze 3. třídy, v II. kategorii jsou postupujícími žákyně Elena Králíková a Barbora Křivancová ze 4. ročníku. Tyto slečny se se svými texty dokázaly prosadit i v okresním kole, konaném dne 9. 3. 2023 ve strakonickém DDM. 

V I. kategorii získala Isabela Housková ocenění poroty za zajímavý výkon a Veronika Němcová se prorecitovala na krásné 3. místo. V II. kategorii byla konkurence opravdu silná, a i přesto si diplom za 3. místo odvezla Elena Králíková. Všechny holky podaly parádní výkony a patří jim veliká gratulace.

Mgr. Lada Brandová

Maškarní ve školní družině ovládl
Harry Potter a Hvězdné války

Jak se již stalo pravidlem, před začátkem postního období je vždy ve školní družině maškarní karneval.

Masek bylo požehnaně a zájemců o účast také. Slavnostním nástupem po jedné hodině začal rej masek. Děti soutěžily v několika různých kategoriích, novinkou letošního odpoledne byl fotografický koutek. Děti se mohly vyfotit se svými kamarády a vtipnými hláškami podle vlastního výběru. "To focení mě opravdu baví," prohlásil Jonáš ze druhé třídy a koutek navštívil s různými hláškami hned několikrát.

Na závěr nechybělo vyhlášení třech nejzajímavějších masek, které si mezi sebou sami účastníci vybrali. S organizací a asistencí po celé odpoledne pomáhala děvčata ze 7. třídy, za což jim patří velký dík. A za rok se budeme zase těšit, třeba s nějakými novinkami.

Další fotky najdete ve fotogalerii...

Alena Šrámková

Jak jsme hledali mladého chemika

I v letošním roce se naše škola zapojila do 11. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Při hodině chemie jsme vyplnili vědomostní test a tři nejlepší postoupili do dalšího kola. Krajské kolo se konalo 12.prosince na Střední škole obchodní v Českých Budějovicích. Teoretické části se zúčastnilo 99 soutěžících ze všech okresů Jihočeského kraje. Do regionálního finále postoupilo 28 nejlepších řešitelů, mezi nimi i všichni tři žáci ze ZŠ Radomyšl, neboť se jim podařilo umístit se na vynikajícím pátém, osmém a devátém místě.

Prvního února jsme jeli do Českých Budějovic znovu, tentokrát na praktickou část, v které museli soutěžící prokázat, že svoje znalosti umějí použít i v laboratoři. Soutěžní úlohy letošního ročníku byly zaměřeny na titraci. Přestože jsme ve škole nikdy netitrovali, s byretou jsme nepracovali, ostudu jsme naší škole neudělali. Z výsledků je patrné, že všichni tři žáci se připravovali stejně svědomitě. V regionálním finále se Adéla Machová umístila na výborném 11.místě, Tobiáš Vojta na 10. místě a Ondřej Bláha na 9. místě.

Do soutěže se celkově přihlásilo 41 škol, vědomostní test v 1.kole vyplnilo 933 dětí. Mám radost, že zrovna naši žáci se probojovali mezi deset nejlepších Mladých chemiků Jihočeského kraje.

Věřila jsem, že všichni tři soutěžící svoje znalosti a dovednosti zúročí i v okresním kole chemické olympiády, ale bohužel se tak nestalo. ZŠ Radomyšl pořádá zájezd do Anglie, odkud se vrací v úterý 7. března odpoledne. A 7. března dopoledne probíhá okresní kolo chemické olympiády, letos bohužel bez účasti žáků ZŠ Radomyšl. Tak snad to vyjde v příštím školním roce.

Stejně úspěšní jsme letos byli i v matematické olympiádě v kategorii Z5. Naši školu reprezentoval žák 5.A Viktor Nový, který v okresním kole zvítězil.

Viktorovi, Adéle, Tobiášovi i Ondrovi gratuluji, děkuji za super reprezentaci radomyšlské základky a přeji spoustu dalších vítězství, ať už v matematických či chemických soutěžích.

Mgr. Milena Maroušková

8. třída v Techmánii

Po ne úplně vydařeném startu, kdy na nás odmítl počkat rychlík do Plzně, jsme trolejbusem k Techmanii nakonec dorazili. Po skupinkách se děti vydaly prozkoumávat exponáty a postupně na mě pokřikovaly: "pojďte se rychle podívat, to jsme brali ve fyzice, to je magnetismus a támhle je optika...". V jednu chvilku jsem viděla, jak mi děti visí na obřím JOJU, jindy jak jim vstávají vlasy u Van de Graafova generátoru, nebo roztáčejí ohnivé tornádo. Jekot, údiv a nadšení bylo od osmáků slyšet po celé Techmanii. Ve 3D planetáriu jsme dostali brýle a shlédli dokument o astronautech. Po upevnění a vyzkoušení poznatků ze školy a nabytí novými vědomostmi, jsme vyrazili rychlíkem zpátky do Radomyšle.

Další fotografie najdete ve fotogalerii 8. třídy.

Mgr. Monika Babková

Divadlo Fráni Šrámka

Kam v chladném počasí za kulturou a zábavou? Přeci do divadla! Ulovit divadelní zážitek se vydali žáci prvního stupně ve čtvrtek 9.2. 2023 do divadla Fráni Šrámka v Písku. Mezi zážitky se dá počítat i cesta dvěma autobusy, protože cesta je podle žáčků vždy polovina zábavy, ale kulturní duch, který na žáky zapůsobil po vstupu na balkon v divadle, který jsme jako škola měli celý pro sebe, to bylo něco úplně jiného. Na prknech, které znamenají svět poznali příběh z pera Václava Čtvrtka - Maková panenka a motýl Emanuel. Šlo o hudební, živě zpívanou pohádku s nádhernými kostýmy a celou ji zvládli zahrát čtyři herci. Mezi příběhy nás provázeli dva klauni, díky nimž se naši žáci mohli stát součástí příběhu. V průběhu příběhu jsme se stihli smát i bát, ale jak to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo a my jsme odcházeli s úsměvem na tváři a tušením, že tohle nebyl náš poslední zážitek s tímto divadlem.

Mgr. Tereza Perná

Mikroskopická cvičení v přírodopisu

Začátkem září bylo do školy v rámci dotačního programu Jihočeského kraje - Podpora školství zakoupeno 10 mikroskopů. Děti si v rámci laboratorních cvičení konečně mohou osvojit základní dovednosti s mikroskopem za použití hotových preparátů nebo vytvářet a fotografovat vlastní preparáty z cibule, pokožky, vlasů, obočí, různých chlebových plísní nebo plísní z jablka a jiné. Děti mikroskopování baví a jsem moc ráda za zařazení do běžné výuky.

Mgr. Johana Šišpelová Irová

Lyžařský kurz pro 7. třídu

V pondělí 9. 1. jsme s patnácti dětmi ze sedmé třídy vyrazili směr Lipno nad Vltavou na lyžařský kurz. Měli jsme obavy, protože bylo málo sněhu, nevlídno a pršelo. Jak asi dopadne náš lyžák? V 9:45 jsme dorazili na Lipno. Naobědvali se a vyrazili na lyže. Sníh byl, alespoň na základních sjezdovkách. Kvalita nebyla nejlepší, ale všechno vyvážila dobrá nálada, sranda po celou dobu pobytu a výborné jídlo na penzionu. Moc jsme si to užili a sedmáci i básničku složili. 

Mgr. Johana Šišpelová

Byl nevlídný den, každý už byl na lyžák připraven.

S Honzíkem a Johankou jsme se ubytovali,

řízky spapali, na sjezdovku se vydali.

Po příchodu bláto bylo, ale nás to nerozhodilo.

Pár držkopádů jsme hodili, dobrou náladu jsme neztratili.


Marťovi lyžování trvalo, ale nakonec se povedlo.

Naše Raduška na helmičce ouška měla, lyžování si s nimi užila.

Tomáš s Matyášem sprostý jsou, i s Honzíkem za trest dřepujou.

Bára to je sporťák, předvádí se jako dobrý auťák.

Z lanovky se Kubík skolil, po kopci se jen tak ploužil.


Naty s Nelou v pizze lyžujou a pak se koulujou.

Matěj to je velký lyžařský znalec, div živ, že si nezlomil palec.

Dan to je bourák, na sjezdovce proměněný zabiják.

A my čtyři hvězdy z kopce jedeme a při tom se drsně smějeme.

Eli, Kiki, Amča, Elča

Vánoční besídka

V úterý 20. 12. proběhla v Sokolovně Radomyšl Vánoční besídka ZŠ Radomyšl. V průběhu dopoledne si na generální zkoušce všechny třídy vyzkoušely svá vystoupení před zraky svých spolužáků, aby se co nejlépe připravili na odpolední vystoupení před rodiči, sourozenci a prarodiči. A přišlo jich opravdu hodně. Sokolovna praskala ve švech. Děkujeme všem účinkujícím a rodičům za podporu.

Více fotografií najdete ve fotogalerii Společné akce školy...

Anglické divadlo

V předvánočním období jsme dostali pozvánku na představení anglického divadelního klubu strakonického gymnázia. Vypravili jsme se se žáky celého druhého stupně a užili si krásné kulturní dopoledne. Studenti gymnázia nastudovali klasickou hru Charlese Dickense "Christmas carol". Přestože ji většina z nás znala již z filmového či animovaného zpracování, byli jsme naprosto ohromeni nejen pojetím příběhu, ale i téměř profesionálními výkony herců. Pro naše žáky to určitě nebyl jen divadelní zážitek, ale i velká motivace do dalšího studia angličtiny.

Klára Halgašová, DiS.

Předvánoční čas 8. třídy

Poslední dny výuky před Vánoci osmá třída vyrazila na bruslení na zimní stadion do Strakonic. Někteří po roce předváděli na ledě opět své skvělé piruety, jiní hráli hokej. Po hodině na ledě jsme se vydali na hrad na výstavu stromečků a betlému. Obdivovali jsme betlémy z perníku, háčkované, ale i ty co se vešly do krabičky od sirek. Zas o kousek více nadechnutí vánoční atmosférou jsme se občerstvili na náměstí a jeli zpět do školy.

Mgr. Monika Babková

Veselé vánoce a krásný nový rok 2023 přeje
školní kuchyně ZŠ Radomyšl

OK florbalového turnaje starších žáků

V úterý 6.12.2022 se ve Strakonicích uskutečnilo okresní kolo florbalové soutěže v kategorii starších žáků. Akce probíhala na dvou místech, v házenkářské hale a v Starz aréně. Turnaje se zúčastnilo 14 družstev  rozdělených do čtyř skupin. Z naší skupiny, která hrála v Starz aréně, jsme po výborných výkonech postoupili do čtvrtfinále z prvního místa. Zde jsme narazili na ZŠ Čestice a po remíze 1:1 jsme prohráli na samostatné nájezdy. Konečné 6. místo je pro nás rozhodně úspěchem a je potřeba chlapce pochválit za velmi dobré umístění. Vzorně nás reprezentovali z deváté třídy: Košta Tomáš, Ira Jakub, Beneš Daniel, Marášek Dalibor, Kaplánek Karel, Ehrlich Matouš, Vojta Tobiáš, z osmé třídy: Hlaváček Matyáš, Pošta Jan, Stieber Daniel, Demetr Šimon, Benedikt Jakub a Růžička Jakub. Všem děkuji za dobré sportovní výkony.

Ivan Křešnička

Hallo Dresden

První den v prosinci letošního roku jsme se my, žáci druhého stupně, vydali na jednodenní výlet směr Drážďany. Ráno v 6:00 se před školou sešlo 73 žáků. Už to vypadalo, že nás bude místo očekávaného výletu čekat běžná výuka. Autobus totiž nedorazil ve smluvenou dobu a všichni jsme doufali, že na nás nezapomněl. Spadl nám kámen ze srdce, když nakonec přijel a mohli jsme do něj nastoupit. Konečně jsme vyrazili směr Drážďany s malou zastávkou v Praze, kde jsme nabrali naši paní průvodkyni. V Německu jsme se jako první vydali do zámku Moritzburg po stopách pohádky Tři oříšky pro Popelku, která se zde natáčela. Mohli jsme si vyzkoušet, zda nám padne střevíček, který tu Popelka při útěku ztratila. Asi žádné nepadl, jelikož do centra Drážďan jsme vyrazili stále ve stejném počtu. V centru nás čekala prohlídka města. K vidění bylo mnoho zajímavostí. Na Divadelním náměstí jsme viděli Semperovu operu, Hofkirche s drážďanským zámkem, světoznámou galerii Zwinger a také pomník s bronzovou jezdeckou sochou krále Jana I. a dále Procesí princů neboli Knížecí průvod. Také jsme měli možnost shlédnout kostel Frauenkirche, který byl za druhé světové války rozbombardovaný a po znovusjednocení Německa byl opět zrekonstruovaný, což trvalo 12 let a stálo 180 milionů EUR. Pak následoval rozchod v nákupním centru a nákupy v legendárním Primarku. Na závěr nás čekal přesun na nejstarší drážďanské vánoční trhy Dresden Striezelmarkt, což byla taková "třešnička na dortu" celého výletu. Vše svítilo a navazovalo krásnou vánoční atmosféru. Ze stánků se šířila vůně svařáku a punče, pro nás samozřejmě jen nealko, a všude bylo vidět, že Vánoce jsou za rohem. I když se nikomu moc nechtělo, tak před námi byla dlouhá cesta domů. Kolem 19:00 jsme nastoupili do autobusu a s lítostí Drážďany opustili. Cesta byla docela dlouhá a někteří z nás ji prospali. Po příjezdu domů jsme viděli, jak nás rodiče netrpělivě vyhlíží. Každý jsem si našel toho svého a vydal se domů. Druhý den nás totiž čekala zase už jen škola... 

Více fotografií najdete ve fotogalerii Společné akce školy.

Aneta Matoušková, 7. třída

Radopeklo na základní škole

V pondělí 5. 12. pořádala 9. třída spolu se svojí třídní učitelkou čertí akci. Pro děti bylo v tělocvičně vybudováno Radopeklo o 6 stanovištích (čertí stolní hry, hod polínkem na čertí cíl, čertí lezení se skokem do čertího pytle, stardance s čertem nebo andělem, hod na čertí koš nebo obruč a v neposlední řadě bar u pekelné brány, kde se podávaly zvlášť vybrané lahůdky s pepřem, mátou, paprikou a bylinkami. Každý uvedený hříšník z knihy hříchů musel splnit dané stanoviště, jinak si ho Radopeklo nechalo. Hlavní smysl Radopekla bylo, že i ten největší hříšník může najít záchranu v podobě svého kamaráda bez hříchů, který se mohl rozhodnout a pomoci hříšníkovi plnit daná stanoviště. Navštívila nás i MŠ a samotní čerti byli překvapeni, jak moc byly děti statečné a šikovné.

Mgr. Johana Šišpelová Irová

Oznámení o výsledcích voleb zástupce zákonných zástupců ve školské radě

Vánoční besídka ZŠ Radomyšl

Vystoupení školního pěveckého sboru

Okresní kolo florbalového turnaje
dívek 8. a 9. ročníků

Z florbalového turnaje dívek 8. a 9. tříd ve Strakonicích si holky přivezly krásné druhé místo. Z nelehké skupiny holky postoupily do semifinále z druhého místa po dvou výhrách a jedné remíze se ZŠ Čelakovského. V semifinále holky porazily ZŠ Povážská. Ve finále jsme opět narazily na ZŠ Čelakovského, která se zaměřila na naši nejúspěšnější střelkyni a nedaly nám šanci na střelbu. Ve finále jsme podlehly a  vybojovaly i tak úspěšné druhé místo v okresním kole.

Mgr. Monika Babková

Školní noviny

Okresní kolo florbalového turnaje
dívek 6. a 7. třídy

Dne 23. listopadu se ZŠ Radomyšl zúčastnila okresního kola ve florbale v kategorii mladší dívky. Turnaj se konal v tělocvičně ZŠ Povážská. Mezi osmi přihlášenými školami jsme obsadili páté místo. Školu reprezentovaly tyto dívky: Amálie Machová, Bára Mrázová, Natálie Červenková, Eliška Hendrychová, Ella Hlaváčková, Nikola Machová, Eliška Mandlová, Adéla Hřebejková, Adéla Brejchová a Karolína Vachulková. První utkání jsme sehráli se ZŠ Blatná. Po vyrovnaných výkonech hráček obou týmů zůstalo skóre v základní hrací době 0:0. Vyrovnané síly obou týmů se projevily i v průběhu turnaje. Pro rovnost bodů i skóre a vzájemnou remízu jsme museli po skončení zápasů ve skupině s Blatnou do prodloužení. V náš prospěch rozhodly až nájezdy, které proměnila Bára Mrázová a Ella Hlaváčková. Eliška Hendrychová si v bráně udržela nulu. Ve druhém zápase jsme se postavili Základní škole Poděbradova. Po prvním inkasovaném gólu vytvořily holky na Poděbradku velký tlak, jejich mrštnou brankářku se nám však nedařilo prostřelit až do poslední minuty, kdy vyrovnala Amálka Machová. Dále nás čekal nejtěžší zápas s budoucím vítězem turnaje. Základní škole Čelakovská jsme podlehli 0:2. Poslední zápas o páté místo jsme sehráli se Základní školou Dukelská. Opět jsme inkasovali jako první. Pro velkou radost ze zápasu s Poděbradkou holky opět ukázaly svůj smysl pro drama a Amálka si svou trefu pošetřila znovu až na poslední minutu. Do nájezdů jsme šli již s jistým klidem. Svůj nájezd si po zásluze dala a proměnila nejvytěžovanější hráčka Bára Mrázová. Po tom, co se za Eliščina záda dostal pouze jeden míček, dostala Eliška Mandlová šanci zápas rozhodnout a tu také využila. Po její trefě se tým radoval z pátého místa.

František Křešnička

Okresní kolo florbalového turnaje
chlapců 6. a 7. třídy

Dne 22. 11. 2022 se uskutečnilo okresní kolo mladších žáků ve florbale ve Strakonicích. Akce probíhala na dvou místech, v házenkářské hale a ve Starz aréně. Turnaje se zúčastnilo 14 družstev rozdělených do čtyř skupin. Ze skupiny jsme postoupili do čtvrtfinále z druhého místa. Ve čtvrtfinále jsme narazili na ZŠ F.L.Č. Strakonice a prohráli 0:3. Poté jsme sehráli 2 zápasy o umístění 5.-8. a bohužel jsme oba dva zápasy prohráli (0:3 a 1:3). Nakonec jsme tedy skončili na 8. místě. Naši školu reprezentovali ze sedmé třídy: Čemus Tomáš, Hraše Martin, Kloud Matyáš a Puška Miroslav. Z šesté třídy reprezentovali: Bašta Tomáš, Bosniak Vasyl, Hřebíček Tadeáš, Maroušek Michal, Mlíčko František, Mrázek Jan a jeden odvážný páťák Demetr Adam.

Ivan Křešnička

Aktualizace kandidátů do voleb zástupce rodičů
ve školské radě

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Soutěž probíhala online v několika kategoriích:

V Kategorii A1 (1. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 3426 řešitelů, z toho v našem kraji 122. Nejlépe se umístil Flandera Vojtěch a Sojka Jakub z 1.B shodně na 6.-11. místě v kraji.

V Kategorii A2 (2. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 4293 řešitelů, z toho v našem kraji 154. Ze 2. třídy se do soutěže zapojilo pět dětí a na 39.-44. místě se umístila Kubišová Kristýna a Popelář Hynek.

Celkem se v Kategorii A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 17701 řešitelů, z toho v našem kraji 846.Ze ZŠ Radomyšl se do krajského kola pokusilo probojovat 12 dětí, ale podařilo se to pouze žákovi z 5.A. Viktor Nový se umístil celkově na 443.-482. místě v republice a na 25. místě v Jihočeském kraji a stal se krajským semifinalistou.

V Kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se do soutěže zapojilo 26368 řešitelů, z toho v našem kraji 1450. Z druhého stupně se zúčastnilo 40 žáků a nejlépe si vedly Mandlová Veronika (8. třída), Koptová Andrea (9. třída) a Křivancová Ema (6. třída).

4. listopadu proběhlo v Českých Budějovicích krajské kolo Logické olympiády, kde se žák z 5. třídy Viktor Nový umístil na vynikajícím 7. místě z 35 soutěžících, čímž výborně reprezentoval naši základní školu.

Všem žákům, kteří se zúčastnili této náročné soutěže, děkuji za snahu, aktivní přístup k matematickým soutěžím a reprezentaci školy a nejlepším řešitelům gratuluji k dosaženým výsledkům.

Mgr. Milena Maroušková

Wocabee

Žáci 4. - 9. ročníku se v říjnu a listopadu zúčastnili celorepublikového slovíčkového šampionátu v angličtině, který se konal ve virtuálním prostředí internetové aplikace Wocabee. Wocabee pomáhá dětem hravou formou zvládat slovní zásobu, nejen ji umět přeložit, ale také správně napsat a vyslovit. Naši žáci každé odpoledne sedli k počítačům a sbírali body za zvládnutá slovíčka. A úspěch se dostavil. 8. třída vyhrála okresní kolo a 5. třída se umístila hned za nimi, na místě druhém. Po postupu do krajského kola statečně bojovali osmáci, a to opět s úspěchem. Za velkou snahu jim náleží 5. místo. Přestože z úspěchu se radovali, brzy pochopili, že tou hlavní výhrou je výborná znalost slovíček.

Klára Halgašová, DiS.

Volby zástupce rodičů do školské rady

Čestický brambor, aneb Bylo nebylo

Letos se konal 28. ročník výtvarné a literární soutěže pro děti - Čestický brambor. Soutěžní téma Bylo, nebylo... oslovilo i žáky naší školy. Druháci se zamysleli nad fakty a událostmi, které "byly", a tudíž je možné se o nich z různých zdrojů dozvědět, zatímco to, co "nebylo", zůstává neodhaleno. Svou kreativitu vložili do rozměrné koláže, se kterou obsadili v I. kategorii výtvarných skupinových prací 1. místo. Aneta Matoušková ze 7. ročníku se po loňském prvenství letos umístila na krásném 2. místě ve III. kategorii prozaických literárních prací. Vítězům patří veliká gratulace a dík, že tak skvěle reprezentovali naši školu.

Mgr. Lada Brandová

Gratulujeme k velkému úspěchu

Gratulujeme naší žákyni Lucii Poklopové, která na Přeboru ČR v Mladé Boleslavi ve váze do 48 kg obsadila 2.místo, kde po čtyřech vítězných zápasech podlehla až ve finále, které skončilo po šesti minutách nerozhodně a po poradě rozhodčích byl přidělen pomocný bod a tudíž i vítězství soupeřce. 

Strašidelné úterý ve škole

Duchové, postavičky z hororů a spousty upírů, čarodějnic a zombíků, tak to je jen část příšerek, které dorazily poslední předprázdninový den na oslavu Halloweenu do základky v Radomyšli.

Zapojila se celá škola, vyzdobené byly chodby i třídy, v některých visely umělé pavučiny a na stolech trůnily lebky a kostlivecké ruce. Došlo i na hodnocení nejpovedenějších převleků. Fotky můžete vidět ve školní galerii. Do duchařského dne se zapojila i kuchyně a její pracanti připravili halloweenské menu, Uznejte, tady je: Čarodějův lektvar s pulci, krvavé kuřecí hnáty s upířími bramborami a pavoučí muffiny se na standardním jídelníčku běžně nenajdou. Děti se na tento oběd těšily už týden dopředu. Takže by se mohlo zdát, že to byl školní den jen pro otrlé, ale vlastně naprosto všichni věděli, že je to jen hra...i když trošku strašidelná.

Alena Šrámková 

I ve škole se nám zatmělo před očima

Oslava 50. výročí školy

V rámci příprav oslavy k 50. výročí naší školy, prosíme o poskytnutí fotografií (oskenovaných nebo k oskenování) z doby výstavby školy a jejího slavnostního otevření v roce 1973.

Fotografie posílejte na email: andela.tomaskova@post.cz nebo kontaktujte p. Tomáškovou k osobnímu předání na tel.: 737 147 841

Předem mnohokrát děkujeme.

My v tom jihočechy nenecháme

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

dne 18. 11. 2022

Historicky první vydání školních novin

Adaptační dny v 8. třídě

I letos se naše třída rozhodla zpříjemnit si začátek školního roku adaptačním kurzem. V září nám přibyla nová žákyně a bylo třeba jí ukázat, jaká jsme super akční parta a vtáhnout ji do děje třídy. Zároveň jsme všichni věděli, že je to malé rozloučení s naším ukrajinským spolužákem "Míšou". Hráli jsme hodně her, ve kterých jsme se o sobě dozvěděli zase o kousek víc, získali k sobě větší důvěru. Po večeři, ke které jsme si sami usmažili řízky a upekli brambory, proběhlo i lehké zlobení po škole. Adaptační kurz jsme všichni zhodnotili jako zdařilý a věříme, že se nám bude spolupracovat zase o kousek lépe.

Další fotografii najdete ve fotogalerii 8. třídy...

Mgr. Monika Babková

Sportovní den na SOŠ v Blatné

Aby žáci zjistili, jaké jsou možnosti pro výběr střední školy, vyjeli jsme ve čtvrtek na den otevřených dveří v SOŠ v Blatné. Po celé škole bylo pro žáky připraveno mnoho aktivit - např. ping pong, kulečník, softbal, basketbal, retro hry a virtuální realita. Dopoledne proběhl i malý turnaj ve florbale, kterého se účastnili kluci z osmé i deváté třídy. Někteří z nás pokořili horolezeckou stěnu. Zkrátka vydařený den, který snad pomůže našim žákům při výběru střední školy. 

Více fotografií najdete ve fotogalerii - společné akce školy

Mgr. Monika Babková

Atletická soutěž v BLatné

Dne 29. 9. 2022 se konal 15. ročník podzimní atletiky v Blatné a naše sestavená družstva mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a starší žákyně opět bodovala. Získali jsme celkem 18 ocenění v těchto disciplínách:

Mladší žáci:

 • Běh na 1000m Matyáš Kloud 3:38 min- 1. místo
 • Skok daleký Matyáš Kloud 370 cm- 3. místo
 • Skok vysoký Jan Kloud 120 cm- 3. místo

Mladší žákyně:

 • Běh na 60m Eliška Mandlová 9,15 s- 3. místo
 • Běh na 600m Barbora Mrázová 2:03 min- 1. místo
 • Skok vysoký Barbora Mrázová 130 cm- 1. místo
 • Skok daleký Amálie Machová 325 cm- 1. místo
 • Štafeta 4x 60m Amálie Machová, Barbora Mrázová, Nikola Machová, Ella Hlaváčková- 3. místo

Starší žáci:

 • Skok vysoký Karel Kaplánek 140 cm- 3. místo
 • Vrh koulí Tomáš Košta 10,88 m- 2. místo
 • Vrh koulí Daniel Beneš 10,40 m- 3. místo

Starší žákyně:

 • Běh na 60m Veronika Mandlová 8,88 s- 2. místo
 • Běh na 800m Lucie Poklopová 3:03 min- 3. místo
 • Skok vysoký Adéla Machová 150 cm- 1. místo
 • Skok vysoký Kateřina Kozáková 130 cm- 2. místo
 • Skok daleký Kateřina Kozáková 416 cm- 1. místo
 • Skok daleký Adéla Machová 391 cm- 3. místo
 • Štafeta 4x60m Lucie Poklopová, Adéla Machová, Klára Kaplánková, Veronika Mandlová 36,29s- 2. místo

Další fotografie najdete ve fotogalerii - společné akce školy...

Mgr. Johana Šišpelová Irová

Bobřík informatiky

Žáci ZŠ Radomyšl se chystají na plnění úkolů v soutěži Bobřík informatiky. BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Všem účastníkům držíme palce a přejeme mnoho úspěchů...

Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy.

Stezka odvahy v Radomyšli

Na páteční stezce odvahy na téma pohádek Boženy Němcové se podíleli také vyučující ze ZŠ Radomyšl. Doufám, že jste si stezku užili a všem zúčastněným děkuji za účast.

Začátek školního roku 2022/2023

Nový školní rok 2022/2023 je již v plném proudu. Přejeme všem žákům naší školy mnoho úspěchů nejen ve škole, ale i v dalších mimoškolních aktivitách.

Oznámení o navýšení ceny stravování ve ŠJ

Vážení rodiče a strávníci školní jídelny. Vzhledem k narůstajícím cenám potravin a energií jsme i my nuceni navýšit ceny stravování ve školní jídelně. Ceny najdete v přiloženém souboru.

Informace o navýšení poplatků za ŠD

Od 1. září 2022 dochází ke zvýšení poplatku za školní družinu na 100,- Kč/měsíc. Platby budou strhávány ve dvou částech:

1) období září - prosinec: 400,- Kč (bude strženo ze ŠOP nejpozději do 15. 9. 2022)

2) období leden - červen: 600,- Kč (bude strženo ze ŠOP nejpozději do 15. 1. 2023)

Rozvrh tříd na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, na níže uvedeném odkazu jsou k dispozici rozvrhy hodin pro jednotlivé třídy na školní rok 2022/2023.

Co bude potřebovat prvňáček 

Vážení rodiče, v příloze jsou uvedeny základní potřeby, které bude vaše dítě potřebovat na začátek školního roku 2022/2023. Ostatní informace a případné další pomůcky se dozvíte od třídní učitelky na úvodní schůzce ve čtvrtek 1. 9. 2022 cca. v 9:00 hodin.

Informace k provozu o hlavních prázdninách

Jazykové zkoušky ELEC

V příštím školním roce mají naši žáci a žákyně možnost zúčastnit se nadstandardní jazykové výuky angličtiny. Jedná se o jazykové kurzy, které jsou koncipované jako příprava na zkoušku Cambridge English. Kurzy budou probíhat přímo v naší škole, zkoušky se konají v červnu v Písku a jsou placeny zvlášť. Účast u zkoušky není povinná. Kurzy budou probíhat pouze v případě dostatečného počtu přihlášených žáků.

Kurzy i zkoušky jsou organizovány Evropským centrem jazykových zkoušek, zkouškovým centrem s centrálou v Českých Budějovicích (www.elec.eu), s nímž naše škola navázala partnerskou spolupráci.

Více informací o cambridgeském systému studia je vysvětlen na www.lepsianglictina.cz

Rozdělení žáků do 1. tříd - 2022/2023

Vážení rodiče, na níže uvedeném odkazu naleznete rozdělení prvňáčků na školní rok 2022/2023.
Vzhledem k problematice GDPR není možné zveřejňovat kompletní seznam se jménem a příjmením.
Pokud nemáte unikátní kód z žádosti o přijetí poznamenaný, kontaktujte ředitele školy na emailu reditel@zsradomysl.cz