2023/2024

Dětský den ve školní družině

Záchranář na soutěži a u hasičů ve Strakonicích

Maškarní ve školní družině

Sportovní odpoledne ve školní družině

Maškarní ve školní družině ovládl
Harry Potter a hvězdné války

Markétina dopravní výchova v družině