7. třída

Legiovlak a koupaliště

Adaptační den

Lyžařský výcvikový kurz 7. třídy

Cyklistický kurz 6. třídy

Školní výlet do Českého Krumlova

Adaptační pobyt v 5. třídě